Oliver Mtukudzi | Bio & Discs (14) Album List #2

 アメリカ、ヨーロッパ、ジンバブウェなどにオーダーしておいたオリヴァー・ムトゥクジの CD(とDVD)が全て届いたので、彼のアルバムについて改めて整理してみた。

 リストの 1st Version の中で重複していたものを統合し、またタイトルが酷似しているものは同一内容と推測していったん一方を削除。さらに最近新たに見つけたアルバムを追加した。その結果、70枚あったのが10枚減ってちょうど60枚になった。これはムトゥクジのサイトが公式に「60枚」と記しているのと一致する。ただし、リストの内容はかなり食い違っている。

 まだまだ完璧にはほど遠いが、これは現在最も正確なムトゥクジのアルバムリストだろうと思う。ゲスト参加作や編集盤で重要なもの、さらに映像作品については、3rd Version の時点で加えたい。


<< Album List of Oliver Mtukudzi (2nd Version) >>


1. "Ndipeiwo Zano" (Kudzanayi BL 151, 1978) 2000年にCDリイシュー。

2. "Chokwadi Chichabuda" (Kudzanayi BL 179/BC 179, 1979.05.28) BL は LP、BC はカセット。

3. "Muroyi Ndiani?" (Kudzanayi BC 229, 1979) BL/BC ともあり? 以下同様。

4. "Africa" (Kudzanayi BC 241, 1980/ZMC BCD 241, 1992) 1979年?

5. "Shanje" (Kudzanayi BC 304, 1981) "Pfambi" と同じ?

6. "Maungira" (Kudzanayi BC 354, ? ) "Mawungira" (1984) は誤記?

7. "Please Ndapota" (Kudzanayi BC 409, 1982)

8. "Oliver's Greatest Hits" (Kudzanayi BC 430, 1983) BC 450 ?

9. "Nzara" (Kudzanayi BC 459, 1983)

10. "Hwema Handirase" (Kudzanayi BC 479, 1984)

11. "Mhaka" (Kudzanayi BC 502, 1985)

12. "Rongai Mhuri" ( ? , 1985) 不明?

13. "Gona" (BC 205, 1986) BC は ZIL の誤記? 以下同様。

14. "Zvauya Sei?" (BC 209, 1986) ZIL 299 ?

15. "Ivai Navo" ( ? , 1986) "Ival Navo" (TKLP 17, 1996?) はリイシュー?

16. "Ya Nhopi" ( ? , 1987)  不明?

17. "Chinhambwe" ( ? , 1987) "Chinhambwe" (TKLP 21, 1997) はリイシュー?

18. "Wawona" (BC 214, 1987) ZC 214 ? 1982年のデータあり?

19. "Strange, Isn't It?" (TKLP 1, 1988) Tuku からの1枚目。

20. "Nyanga Yenzou" (TKLP 2, 1988) 1989年? / 2009年に南アでリイシュー。

21. "Sugar Pie" (ZIL 220, 1989 / CSA CSLP 5001, 1988) 英国でも発売。

22. "Mapisarema" (BC 286, ? ) "Mapisarema" ( ? , 1997) はリイシュー?

23. "Greatest Hits" (BC 314, ? )

24. "Grandpa Story" (TKLP 3, 1989)

25. "Live at Sakubva" (TKLP 4, 1989) 2LP

26. "Chikonzi (Messenger)" (TKLP 5, 1990)

27. "Kuvhaira" (TKLP 6, 1990?)

28. "Psss Psss Hallo!" (TKLP ?, 1990? / CSA CSLP 5005, 1990)

29. "Shoko" (piranha pir30-2, 1990 / SLCD 010, ? )

30. "Mutorwa" (TKLP 8, 1991)

31. "Rombe" (TKLP 10, 1991) 1992年 ?

32. "Rumbidzai Jehova" (TKLP 11, 1992/TKLCD 11, 2005)

33. "Neria Soundtrack" (SLCD 013, 1992)

34. "Pfugama Unamate" (TKLP 19, 1993/TKLCD 19, 2005)

35. "Ndotomuimbira" (TKLP 12, 1994)

36. "Son of the Soil" (TKLP 13, ? ) "Son of Africa" ( ? , 1993) も同内容?

37. "Ziwere MuKobenhavn" (TKLP 15, 1994 / Shava Musik SHAVACD0001-2, 1994 / SLCD 011, 1994)

38. "Was My Child" (TKLP 14, 1993?) 1995?

39. "The Other Side - Live in Switzerland" ( ? , 1995) "Bira Rekunze" (TUKCD 009, ? ) も同内容。

40. "Svovi Yangu" (TKLP 18, 1996?/TKL CD 18, ? ) 1994年? 

41. "Ndega Zvangu" (SLCD 012, 1997)

42. "Live in San Fransisco" ( ? , 1998)

43. "Dzangu Dziye" ( ? , 1998)

44. "Tuku Music" (Sheer Sound ATLAS 9004, 1998 / SSCD 042, 1999)

45. "Paivepo" (SSCD 054, 2000)

46. "Bvuma (Tolerance)" (SLCD 006, 2001)

47. "Vhunze Moto" (SLCD 019, 2002)

48. "Shanda" (SLCD 031, 2003) 編集盤。

49. "Greatest Hits Tuku Years" (SLCD 035, 2004)

50. "Mtukudzi Collection 1984-1991" (SLCD 075, 2004)

51. "Mtukudzi Collection 1991-1997" (SLCD 076, 2004)

52. "Nhava" (SLCD 080, 2005)

53. "Tsivo (Revenge)" (SLCD 049, 2006)

54. "Wonai" (Sheer Sound SLCD 101, 2006) 編集盤。

55. "Tsimba Itsoka" (Tuku Music ? , ? / Heads Up HPCD 3124, 2007)

56. "Dairai (Believe)" ( ? , 2009) 2008年 ?

57. "Rudaviro" ( ? , 2010)

58. "Kutsi Kwemoyo" (PPACD001, 2010) 52,53,55,56 からのベスト

59. "Abi'angu (Duets of My Time)" ( ? , 2011)

60. "Sarawoga" ( ? , 2012)
 アルバム紹介は 1994年まで来ているが、それ以降 1995〜2011年のアルバムはほぼ全てを入手。残る数枚も1枚を除いて手に入れられる目処が立った。上のリストで言うと No.39 以下の22枚。さすがにこれら全てをレビューする必要はないと思うのだが、さてどれを紹介することにしようか?


by desertjazz | 2013-06-08 00:00 | 音 - Africa

DJ

by desertjazz