Sukiyaki Meets the World 2013 (3)

[Day 2]

 Sukiyaki Meets the World 2013 (3)_d0010432_927518.jpg

 Sukiyaki Meets the World 2013 (3)_d0010432_928247.jpg

 Sukiyaki Meets the World 2013 (3)_d0010432_9311615.jpg

 Sukiyaki Meets the World 2013 (3)_d0010432_93319.jpg

 Sukiyaki Meets the World 2013 (3)_d0010432_9331246.jpg


 Danz!Dance! ダンス!


by desertjazz | 2013-08-25 09:00 | 音 - Festivals

DJ

by desertjazz